Historie

ATV Stadion is officieel opgericht in 1954. De eerste tuinders begonnen echter al veel eerder; alleen toen nog niet in verenigingsverband. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd uit voedselgebrek, in de buurt van het stadion Galgenwaard en de Rubenslaan, een dertigtal tuinen opgericht die later uitgroeiden tot de huidige vereniging. Hier komt dan ook de naam "Stadion" vandaan.


Johannapolder

Na een aantal verhuizingen binnen de voormalige Johannapolder (het gebied waar nu Rijnsweerd en Park Bloeyendael liggen), is de vereniging in 1974 uiteindelijk terecht gekomen op de huidige locatie. In die tijd liep de Oostbroekselaan nog helemaal door tot aan het landgoed Oostbroek achter het UMC. De laan herbergde menig café, sportvelden, een manege, een windhondenrenbaan, een camping en een ijsbaan. Na de aanleg van de A27 in 1975 is dit alles verdwenen en loopt de Oostbroekselaan dood tegen het talud.

Sinds de aanleg van de eerste veertig tuinen in 1974, zijn er twee uitbreidingen geweest. In 1976 werden al direct na de oprichting zestig extra tuinen aangelegd. Door een grote belangstelling voor het volkstuinieren vond in 1985 een tweede uitbreiding plaats aan de overzijde van de Oostbroekselaan. In verband met de verscherpte regelgeving omtrent de aanleg van tuinhuisjes, werd in overleg met de gemeente besloten dat op dit stuk alleen kassen gebouwd mochten worden.

Bloeiend verenigingsleven
Vanaf 1985 bloeide het verenigingsleven op. ATV Stadion ontving een landelijke prijs voor het beste verzorgde tuincomplex en in verenigingsverband werden tal van activiteiten ontplooid, zoals bloemententoon-stellingen, rommelmarkten, viswedstrijden, voetbalwedstrijden en allerlei cursussen die werden gegeven. Dit alles in en rond de kantine, die toen nog op het oude gedeelte van het complex stond. Toen rond 1990 de oude kantine de moed opgaf, moest er vervanging komen. Deze kwam in de vorm van een aanbod van de gemeente om het voormalige KI-bedrijf als zodanig in gebruik te nemen. In het opknappen van dit vervallen gebouw heeft menig tuinlid vele uren vrijwilligerswerk ingestoken. Maar het resultaat mag er zijn. De drinkbakken aan de muren van de kantine en de troggen die op het terras als plantenbakken dienst doen, zijn de nog zichtbare overblijfselen van de stallen.

De huidige vereniging bloeit weer volop. In het voorjaar en het najaar wordt een markt gehouden waarop stekjes, zaden en vaste planten worden aangeboden. Maandelijks vinden kinderactiviteiten plaats. Wekelijks zijn de leden tijdens de tuindiensten actief in het onderhoud van het complex. Vier maal per jaar verschijnt het verenigingsblad "Bladgroen" waarin het wel en wee van het verenigingsleven wordt opgetekend.