Ook een tuin?

Hoe het werkt?

Van de tuinders wordt verwacht dat ze met enthousiasme en regelmaat met hun tuin bezig zijn en dat dat er ook aan af te zien is. Iedere volkstuinder onderhoudt naast zijn eigen tuin ook de directe omgeving daarvan. Bovendien heb je vijf keer per jaar heb je tuindienst. Je werkt dan op zaterdagochtend in kleine groepen samen aan het onderhoud van het collectieve deel van het tuincomplex.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden met het het aanmeldformulier. Wij nodigen je dan uit voor een informatie- en kennismakingsbijeenkomst. Hier hoor je meer over de vereniging, voorzieningen en verenigingsactiviteiten. Rechten en plichten komen aan de orde, de kosten, statuten en het huishoudelijk reglement worden doorgenomen. Ook komen je persoonlijke verwachting en idee├źn aan bod. De bijeenkomst wordt afgesloten met een rondleiding over het terrein. Blijf je na het informatiegesprek nog steeds ge├»nteresseerd, dan maken we een afspraak voor het meedraaien van twee tuindiensten op twee achtereenvolgende zaterdagen van 09.30 tot 12.00 uur. Daarna kun je aangeven of je lid wilt worden.

Zodra er een tuin vrij komt, kun je op de tuin intekenen. Het pachten van een tuin - met eventueel de koop van een huisje - gaat in volgorde van de wachtlijst. Bij de koop van een huisje brengt de vereniging koper en verkoper met elkaar in contact. De aankoop wordt onderling geregeld. Bij het tekenen van het pachtcontract betaal je € 7 inschrijfgeld.

Contributie

De jaarlijkse contributie en pacht bestaan uit (bedragen gelden voor 2014):

  • De contributie van ATV Stadion. Deze bedraagt € 107,95 per jaar.
  • De contributie van het AVVN. Deze bedraagt € 20,00 per jaar. U krijgt dan ook het blad de Tuinliefhebber vier keer per jaar thuisgestuurd.
  • De pachtprijs bedraagt € 0,58 euro per m2 . Elk jaar wordt deze door de gemeente Utrecht aangepast aan de prijsontwikkeling.

Voordat de tuin wordt toegewezen moet u een waarborgsom betalen. Voor een tuin, ongeacht de afmeting, is dit € 250. Als er een huisje op de tuin staat komt er € 70 borg bij. Je krijgt de borg terug wanneer je de tuin bij het opzeggen van je lidmaatschap, in goede staat achterlaat. De borg voor een sleutel van toegangshek en toilet is € 20. Leden met een huisje op hun tuin, kunnen dit verzekeren bij Athena Verzekeringen tegen inbraak-, brand- en glasschade. Het bestuur kan daarbij optreden als tussenpersoon.