Zienswijze ATV Stadion op OTB A27

De plannen om de A27 en de A12 te verbreden en knooppunten te veranderen hebben een direct negatief effect op ons tuinpark.

Met het huidige ontwerp verdwijnen 8 tuinen en wordt het hele A27 talud één kale vlakte. En er zijn nog veel meer negatieve effecten voor mens (geluid, roet/fijnstof en andere overlast), dier en beplanting. Geholpen door een aantal experts heeft het bestuur, samen met de AVVN, een zienswijze ingediend met onze bezwaren, een alternatief ontwerp en de door ons gevonden omissies in de OTB documenten. We hebben hierbij samengewerkt met Bloeyendael, die een eigen zienswijze heeft ingediend. Onze zienswijze vind je hier.

naar overzicht