Mogelijke verbreding A27

Er is op ons complex veel te doen geweest over de verbreding van de A27. Zou dit gevolgen kunnen hebben voor ons tuincomplex? Gaat er een hap van onze tuinen af? Zo ja, hoeveel en waar?

Komt er bij een verbreding veel meer autoverkeer en dus meer vervuiling en geluidsoverlast? Zal dat door de overheid technisch worden opgelost en zo ja, hoe dan?

Voorlopig hoeven we niet in te zitten over deze onzekerheden, want naar alle waarschijnlijkheid wordt verbreding rondom A27 voor 10 jaar uitgesteld, wegens de bezuinigingen. In maart is de commissie klaar met haar rapport. In het voorjaar wordt er definitief beslist.

Ter informatie, namens het bestuur

naar overzicht