Tuindienst

Behalve de tuinen heeft ook het algemene gedeelte van de tuin onderhoud nodig. De complexbeheerder is binnen het bestuur verantwoordelijk voor het complexonderhoud. Het dagelijks beheer (enkele ervaren tuinleden) en de zogenaamde 'maandagploeg' nemen een groot deel van het onderhoud voor hun rekening. Zij snoeien bomen, voeren takken af, verhakselen afval en voeren reparaties uit. Veel werk wordt verder uitgevoerd door de leden zelf tijdens de zaterdagse tuindiensten.

De planning van het complexbeheer vindt plaats in overleg met de groenbeheercommissie. Deze planning is vastgelegd in het groenbeheerplan dat door de ledenvergadering is vastgesteld. De werkzaamheden van de tuindienst volgen uit dit groenbeheerplan.

Alle tuinleden hebben vijf maal per jaar een tuindienst op zaterdagochtend. De tuinleden wieden dan onkruid of maken de sloten schoon. Ook doen ze snoei- en poetsklussen. Wie wanneer tuindienst heeft, is te zien in het tuindienstrooster.