Bestuur & commissies

De vereniging heeft een bestuur en diverse commissies. Deze worden gevormd door tuinleden.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal vijf leden, onder wie een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Ieder bestuurslid heeft een eigen taak zoals complexbeheer, ledenadministratie en verzekeringen.

Commissies

Het Winkelteam zorgt ervoor dat de winkel en het terras op de zaterdagen van de tuindiensten geopend is. Ook verzorgen zij de catering bij andere tuinactiviteiten.

De Groenbeheercommissie ondersteunt de complexbeheerder bij de planning van alle werkzaamheden op het complex.

De Complexcommissie is verantwoordelijk voor het begeleiden van de tuindiensten.

De werkgroep Activiteiten organiseert ieder voorjaar een gezellige plantjesmarkt.

Bladgroen brengt drie keer per jaar ons verenigingsblad Bladgroen uit, met interviews, nieuwtjes, wetenswaardigheden en informatieve tuinartikelen.

De lief en leedcommissie zorgt dat zieke tuinleden in de watten worden gelegd met een bloemetje of een kaartje.

Er wordt Oud papier ingezameld. De opbrengst van het oud papier komt ten goede aan de vereniging. U kunt uw oud papier inleveren in de groene containers bij de ingang van het park.